Mens jeg lå på "opvågningen, blev jeg overrakt en guldmedalje, for min "indsats" af sygeplejerskene.
tilbage